Filtry do wody deszczowej

Filtry do wody deszczowej

Filtr zewnętrzny uniwersalny

Woda deszczowa niesie ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe t.j. liście, piasek, itp. Niezbędne jest jej przefiltrowanie, które zapobiegnie powstawaniu zatorów oraz zamulaniu zbiornika i systemu rozsączającego.

Kompletna studzienka jest wyposażona we właz teleskopowy, kosz filtracyjny (średnica oczka 0,35 mm) oraz króćce przyłączeniowe ø 110/160.