Skrzynki rozsączające EcoBloc

System skrzynek EcoBloc Graf pozwala na zagospodarowanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania. Opad jest zagospodarowany u źródła, co pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody w przyrodzie i tym samym przyczynia się do odnawiana zasobów wód gruntowych.
Sprawny system rozsączania wód opadowych umożliwia obycie się bez podłączenia do kanalizacji deszczowej także na obszarach zurbanizowanych.
Skrzynki EcoBloc mają trzy razy większą pojemność od standardowego rowu chłonnego wypełnionego żwirem. Jedna skrzynka odpowiada 1,4 tonie żwiru lub 50 m rury drenażowej.
Dzięki temu, że system zajmuje znacznie mniej miejsca pozostałą część działki można wykorzystać do innych celów, co podnosi rentowność inwestycji.

Zalety

Żywotność ponad 50 lat
Wytrzymała konstrukcja gwarantuje trwałość.

Łatwa instalacja
Skrzynki instaluje się w prosty i szybki sposób, bez użycia ciężkiego sprzętu - jeden EcoBloc waży tylko 8 kg.
Płyta podstawy EcoBloc tworzy fundament każdego systemu EcoBloc.
Na jednej płycie podstawy może być zamontowane do 14 modułów EcoBloc.

Do 97% pojemności
Graf EcoBloc ma objętość 225 litrów przy pojemności magazynowej 219 litrów, co oznacza, że jest najefektywniejszym produktem na rynku.

Głębokość montażu do 5 metrów
GRAF EcoBloc jest wytrzymały na duże obciążenia.
Skrzynki mogą być montowane do głębokości 5 m.
Oznacza to, że możliwości retencji wód deszczowych są praktycznie nieograniczone.

Ekologiczny produkt - zielona logistyka
Aby obniżyć koszty transportu i zminimalizować przestrzeń magazynową, moduły EcoBloc są układane jeden na drugi.