Separatory węglowodorów

Separatory węglowodorów to urządzenia, których zadaniem jest oczyszczanie wód deszczowych odprowadzanych m.in. z parkingów, stacji benzynowych i dróg oraz ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów, a także miejsc składowania pojazdów.

Zapewniają swobodny przepływ cieczy oraz prawidłowe odprowadzenie ścieków pozbawionych substancji ropopochodnych.

Dzięki wykorzystaniu różnicy gęstości i ciężkości między węglowodorami a wodą, w separatorach dochodzi do oddzielania substancji ropopochodnych i innych węglowodorów zawartych w ściekach.

Cząsteczki oddzielanej cieczy unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę substancji ropopochodnych, którą należy regularnie usuwać, natomiast cząsteczki stałe opadają na dno separatora tworząc osad.

ST 1,5l/s
ST 3l/s
ST 6l/s
ST 10l/s

Dane Techniczne

Typ Pojemność [l] Długość [m] Szerokość [m] Wysokość [m] Waga [kg]
SW 1,5l/s 600 1,30 1,00 0,92 40
SW 3l/s 1000 1,30 1,25 1,25 55
SW 6l/s 1500 2,10 1,36 1,45 70
SW 10l/s 2500 1,65 1,65 1,95 130