Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu mogą być zastosowane wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcze w ilościach większych, niż w typowych ściekach bytowo-gospodarczych.
Przeznaczone są do oddzielania tłuszczu dzięki wykorzystaniu różnicy gęstości i ciężkości między tłuszczami a wodą.

Cząsteczki tłuszczu i oleju unoszą się na powierzchni ścieków tworząc warstwę, którą należy regularnie usuwać, natomiast cząsteczki stałe opadają na dno separatora tworząc osad.

Odpowiednio skonstruowane kolektory wlotu i wylotu zapewniają swobodny przepływ cieczy oraz prawidłowe odprowadzenie pozbawionych tłuszczów ścieków z separatora.

Przy doborze separatora tłuszczu należy wziąć pod uwagę maksymalną ilość dopływu ścieków (l/s), a także zawartość substancji tłuszczowych, wymagających odseparowania.

ST 1l/s
ST 2l/s
ST 4l/s
ST 7l/s

Dane Techniczne

Typ Pojemność [l] Długość [m] Szerokość [m] Wysokość [m] Waga [kg]
ST 1l/s 600 1,30 1,23 1,05 35
ST 2l/s 1300 1,30 1,25 1,25 45
ST 4l/s 2300 2,10 1,36 1,45 90
ST 7l/s 3500 2,65 1,65 1,95 130