Separatory Tłuszczu

Separatory tłuszczu mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcze w ilościach większych, niż typowych ściekach bytowo gospodarczych.

                                                                                                    zobacz więcej ►

SeparatOry WĘGLOWORORÓW

Separatory węglowodorów przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych od pozostałych ścieków.

                                                                                                    zobacz więcej ►