Przepompownie

Studzienki o kształcie pionowym, przeznaczone do budowy przepompowni wody, ścieków surowych lub wstępnie oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Konstrukcja i pojemność przystosowana do częstych włączeń urządzeń dozujących.
Optymalne rozwiązanie przy mniejszej pojemności zbiorników oczyszczalni i dużej wydajności pompy.

Stosując układ przepompowni instalację można umieścić w miejscu, gdzie występują korzystniejsze warunki gruntowe lub hydrologiczne.
Niezbędne w przypadku konieczności podniesienia instalacji w celu uzyskania odpowiedniej odległości od wód gruntowych.
Brak zaworu zwrotnego powoduje opróżnianie przewodu pompy i minimalizuje ryzyko zamarzania.
Instalacja jest wentylowana za sprawą skokowego dopływu wody i faktu, że woda w przewodzie jest cofana do studzienki na pompę.

Dane Techniczne

Typ Pojemność [l] Średnica [m] Wysokość [m] Waga [kg]
SP-250 310 0,80 1,85 24