Oczyszczalnie Klaro XXL 30-1500 RLM

Oczyszczalnie Klaro XXL 30-1500 RLM

Innowacyjne systemy SBR dla 30-1500 RLM
to optymalne rozwiązanie do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w przypadku dużych obiektów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej tj.:

  • hotele
  • pensjonaty
  • ośrodki rekreacyjne i konferencyjne
  • osiedla mieszkaniowe
  • szkoły

Systemy SBR Klaro zostały zaprojektowane i przystosowane do pracy w warunkach tzw. sezonowych wahań ilości ścieków, typowych dla dużych inwestycji - restauracje, hotele, pensjonaty, szkoły.

Zaletą zbiorczego systemu oczyszczania jest również znacznie niższy koszt inwestycji przypadający na jednego mieszkańca.

Duże systemy muszą spełniać odpowiednie normy związane z redukcją zanieczyszczeń, a także inne formalne wymogi.
Przy projektowaniu dużej oczyszczalni musimy wziąć pod uwagę wiele zasadniczych czynników.
Ekodren chętnie udzieli Państwu wsparcia przy planowaniu tego typu inwestycji oraz z przyjemnością stworzy indywidualny projekt oczyszczalni dla Państwa obiektu.