Duże oczyszczalnie

Oczyszczalnie AT 30-5.000 RLM

Nowatorskie rozwiązania AT VFL dla 30-5.000 RLM
to sprawdzone systemy do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i zbliżonych do nich swoim składem ścieków przemysłowych, pochodzących z dużych obiektów mieszkalnych oraz komercyjnych

Oczyszczalnie Klaro XXL 30-1500 RLM

Innowacyjne systemy SBR dla 30-1500 RLM
to optymalne rozwiązanie do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w przypadku dużych obiektów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej

Oczyszczalnie kontenerowe

Kontenerowy system SBR Klaro
został zaprojektowany i wykonany jako kompletny system oczyszczania ścieków dla inwestycji mobilnych tj. place budowy