Gama OG 7

Gama OG 7

Dla 2-7 stałych mieszkańców
Przepustowość dobowa 1.050 l

Gama OG 7 → 2.800 zł netto

Drenażowa oczyszczalnia ścieków na grunty dobrze przepuszczalne.
Dwuzbiornikowy osadnik gnilny z filtrem skutecznie zabezpiecza złoże drenażowe przed zamuleniem, co najmniej dwukrotnie wydłuża żywotność drenażowej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia drenażowa Gama OG 7:

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na osadnik gnilny
     tylko 3 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody
     raz na pół roku wizualna kontrola przepływu ścieków
     ∙ raz na pół roku przepłukanie filtra
     łatwa, nieskomplikowana obsługa     

Energooszczędna
     bez zużycia energii elektrycznej
     osad z osadnika gnilnego usuwany raz w roku 

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane ITB Warszawa
     zgodna z normą PN EN 12566-1

Dwuzbiornikowy osadnik gnilny
     skuteczna separacja osadu już w pierwszym zbiorniku
     filtr na wylocie dodatkowo zabezpiecza pozostałe urządzenia przed zamuleniem   

Dane techniczne Gama OG 7
Liczba osób 2-7
Przepustowość 1.050 l/dobę
Osadnik gnilny dwuzbiornikowy
Pojemność całkowita 3,0 m3
Wysokość 1,42 m
Długość 1,30 m x 2
Szerokość 1,25 m
Wysokość wlotu 1,25 m
Wysokość wylotu 1,17 m
Waga 65 kg x 2
Materiał polietylen/polipropylen
Zużycie energii 0,00 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-1
Producent Gama Plastic
Gwarancja 10 lat - osadnik gnilny
Wyposażenie zestawu

osadnik gnilny trzyzbiornikowy – 3m3
pokrywa - 2 szt
nadbudowa 30 cm - 2 szt
filtr
studzienka rozdzielcza - 1 szt
rury drenażowe PCV110 L-2m - 30szt (60 mb)
rury przyłączeniowe PCV110 L-2m - 3 szt
kolanka do połączeń PCV110/90o
5 szt
geowłóknina 0,5 m x 60 m – 1 szt
kominek napowietrzający PCV110 L-1m - 3 szt

Dren

(Zgodne z normą PN EN 12566-1)

Zasada działania tradycyjnej drenażowej oczyszczalni ścieków polega na trzystopniowym oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych.

Pierwszy stopień to wstępne mechaniczne oczyszczanie w osadniku gnilnym w trakcie procesów sedymentacji (opadania cząsteczek cięższych od cieczy na dno) i flotacji (separacji cząsteczek lżejszych od cieczy na powierzchnię).

Dren
Kolejnym procesem zachodzącym w osadniku gnilnym jest biologiczne, beztlenowe oczyszczanie ścieków. Zachodzą tu procesy fermentacji beztlenowej osadów.

Ostatecznie, przed następnym etapem oczyszczania, ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie ścieków z osadnika gnilnego. Kosz filtracyjny zatrzymuje zawiesiny, zabezpieczając dalsze części oczyszczalni przed zamuleniem.

Trzeci stopień to biologiczne, tlenowe oczyszczanie ścieków na złożach filtracyjnych.
Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym zostają równomiernie rozprowadzone w warstwie żwiru przy pomocy perforowanych rur drenażowych.
Ścieki rozprowadzane przez warstwę filtracyjną i porowaty grunt są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Adsorpcja ścieków na powierzchni gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wypłukiwane.

Ze względu na niewielkie rozmiary i wagę dwuzbiornikowego osadnika gnilnego, przydomową oczyszczalnię drenażową można zainstalować samodzielnie zgodnie z instrukcją montażu, nie tracąc gwarancji.

W czasie eksploatacji urządzeń można stosować SUPER SZAMBEX, który jest preparatem o znaczeniu ekologicznym powodującym w krótkim czasie zmniejszenie uciążliwości przykrych zapachów - poprawia parametry CHZT i BZT5, zmniejsza ilość osadów, czyści i konserwuje systemy kanalizacyjne, a przy ich nieszczelności zapobiega skażeniu wód.

 
  10 lat
Certyfikat CE