EPURBLOC 2500

EPURBLOC 2500

Dla 4-5 osób
Przepustowość dobowa 750 l

EPURBLOC 2500 → 2.800 zł netto

Drenażowa oczyszczalnia ścieków na grunty dobrze przepuszczalne.
Osadnik gnilny z filtrem skutecznie zabezpiecza złoże drenażowe przed zamuleniem, co najmniej dwukrotnie wydłuża żywotność drenażowej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia drenażowa EPURBLOC 2500:

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na osadnik gnilny
     tylko 3 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody
     raz na pół roku wizualna kontrola przepływu ścieków
     ∙ raz na pół roku przepłukanie filtra
     łatwa, nieskomplikowana obsługa     

Energooszczędna
     bez zużycia energii elektrycznej
     osad z osadnika gnilnego usuwany raz w roku 

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane CERIB Francja
     zgodna z normą PN EN 12566-1

Kompaktowy osadnik gnilny
     skuteczna separacja osadu
     filtr na wylocie dodatkowo zabezpiecza pozostałe urządzenia przed zamuleniem   

Dane techniczne EPURBLOC 2500
Liczba osób 4-5
Przepustowość 750 l/dobę
Osadnik gnilny jednozbiornikowy
Pojemność całkowita 2,5 m3
Wysokość 1,44 m
Długość 1,90 m
Szerokość 1,19 m
Wysokość wlotu 1,18 m
Wysokość wylotu 1,14 m
Waga 102 kg
Materiał polietylen
Zużycie energii 0,00 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-1
Producent SOTRALENTZ
Gwarancja 10 lat - osadnik gnilny
Wyposażenie zestawu

osadnik gnilny – 2,5m3
pokrywa - 2 szt
∙ zintegrowana nadbudowa REHC 400 - 2 szt
filtr
studzienka rozdzielcza - 1 szt
rura drenażowa D110 L 2000 - 20 szt (40 mb)
rura pełna D110 L 2000 - 1 szt
∙ rura pełna D110 L 1000 - 4 szt
kolanka do połączeń PCV110/90o – 4 szt
geowłóknina 50mb
kominek napowietrzający PCV110 L-1m - 2 szt

Dren

Dren

(Zgodne z normą PN EN 12566-1)

Zasada działania tradycyjnej drenażowej oczyszczalni ścieków polega na trzystopniowym oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych.

Pierwszy stopień to wstępne mechaniczne oczyszczanie w osadniku gnilnym w trakcie procesów sedymentacji (opadania cząsteczek cięższych od cieczy na dno) i flotacji (separacji cząsteczek lżejszych od cieczy na powierzchnię).

Dren
Kolejnym procesem zachodzącym w osadniku gnilnym jest biologiczne, beztlenowe oczyszczanie ścieków. Zachodzą tu procesy fermentacji beztlenowej osadów.

Ostatecznie, przed następnym etapem oczyszczania, ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie ścieków z osadnika gnilnego. Kosz filtracyjny zatrzymuje zawiesiny, zabezpieczając dalsze części oczyszczalni przed zamuleniem.

Trzeci stopień to biologiczne, tlenowe oczyszczanie ścieków na złożach filtracyjnych.
Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym zostają równomiernie rozprowadzone w warstwie żwiru przy pomocy perforowanych rur drenażowych.
Ścieki rozprowadzane przez warstwę filtracyjną i porowaty grunt są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Adsorpcja ścieków na powierzchni gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wypłukiwane.

Ze względu na niewielkie rozmiary i wagę osadnika gnilnego, przydomową oczyszczalnię drenażową można zainstalować samodzielnie zgodnie z instrukcją montażu, nie tracąc gwarancji.

 
  Gama
Certyfikat CE