one2clean 9

one2clean 9

Dla 5-9 osób
Przepustowość dobowa 1.350 l

 

one2clean 9 → 12.250 zł netto 

Zadzwoń i zapytaj o specjalną ofertę

 

 

Oczyszczalnia biologiczna one2clean 9:

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 15 - letnia gwarancja na bioreaktor
     ∙ 3 - letnia gwarancja na automatykę

     tylko 3 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody
     procesy oczyszczania w dwóch strefach, w jednym zbiorniku
     japoński kompresor elektromagnetyczny Hiblow
     cyfrowy panel sterujący z wyświetlaczem LCD
     wakacyjny tryb pracy
     bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu oczyszczalni
     przelew awaryjny na wypadek przerwy w dostawie prądu
     łatwa, nieskomplikowana obsługa

Bezwonna
     unikalna technologia natychmiastowego napowietrzania ścieków dopływających do oczyszczalni,
       zapobiegająca ich zagniwaniu, powstawaniu odorów oraz znacząco redukująca ilość osadu

Energooszczędna
     zużycie energii elektrycznej - 0,12 kWh/d/os.
     osad nadmierny usuwany raz w roku

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane PIA GmbH Aachen Niemcy
     zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
     wytwarzająca znikome ilości osadu nadmiernego
     efektywność oczyszczania - 98,0% (BZT5)

Innowacyjny, kompaktowy zbiornik oczyszczalni
     wzmocniona, odporna na działanie wysokich wód gruntowych konstrukcja
     wytrzymały na obciążenia wywołane ruchem pojazdów
     produkowany przy zastosowaniu najbardziej zaawansowanej technologii formowania wtryskowego,
       gwarantującej najwyższą jakość oraz powtarzalność produktu

 

Dane techniczne one2clean 9 :
Liczba osób 5-9
Przepustowość 1.350 l/dobę
Bioreaktor 2-strefowy
mechaniczno-biologiczny SBR
Pojemność całkowita 6,50 m3
Wysokość 2,39 m
Długość 2,39 m
Szerokość 2,19 m
Wysokość wlotu 1,92 m
Wysokość wylotu 1,91 m
Waga 265 kg
Materiał polipropylen
Zużycie energii 1,12 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-3+A2:2013-10
Producent Otto Graf GmbH Niemcy
Gwarancja 15 lat - bioreaktor
3 lata - automatyka
Wyposażenie zestawu

zbiornik oczyszczalni – 6,50 m3
nadbudowa w wersji mini lub maxi
pokrywa teleskopowa
przegroda dwustrefowa
zestaw instalacyjny systemu SBR one2clean
japoński kompresor elektromagnetyczny Hiblow
dyfuzor drobnopęcherzykowy
cyfrowy panel sterujący z wyświetlaczem LCD
przewody ciśnieniowe kompresora

one2clean 8

 

Certyfikat z badań oczyszczalni one2clean

Certyfikat z badań oczyszczalni one2clean
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Polskie wymagania
dot. redukcji zanieczyszczeń

Efektywność oczyszczania
one2clean

BZT5 40 mg/l 7 mg/l
ChZT 150 mg/l 43 mg/l
Zawiesina ogólna 50 mg/l 14 mg/l
Azot ogólny (Ntot) 30 mg/l 7,9 mg/l
Fosfor (Ptot) 5 mg/l 1,6 mg/l

Innowacyjny sekwencyjny dwustrefowy system SBR

(Zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

Technologia SBR one2clean polega na sekwencyjnym (cyklicznym) oczyszczaniu ścieków osadem czynnym w dwustrefowym zbiorniku oczyszczalni.

 
Oczyszczalnia one2clean
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia one2clean
Zestaw instalacyjny one2clean
Panel sterujący z obudowa zewnętrzną

Osad czynny jest to kłaczkowata zawiesina zawierająca mikroorganizmy (m.in. bakterie oraz pierwotniaki), zdolne do redukcji znajdujących się w ściekach zanieczyszczeń. Proces oczyszczania w systemie SBR odbywa się w kilkugodzinnych cyklach.

Ścieki poddawane są m.in intensywnemu napowietrzaniu strumieniem pęcherzyków powietrza wytwarzanych w sposób pneumatyczny wraz z następującym po nim etapem sedymentacji oraz klarowania oczyszczonych ścieków.

Opis procesu oczyszczania systemu one2clean

Zasadnicze oczyszczanie ścieków

1. ZASADNICZE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - ścieki napływające do zbiornika trafiają bezpośrednio do strefy biologicznej bez konieczności ich przepompowywania. Aeracja, która zachodzi w całym zbiorniku prowadzi do natychmiastowego uruchomienia procesów biologicznego oczyszczania.

Faza spoczynku

2. FAZA SPOCZYNKU - napowietrzanie jest przerywane przez jednostkę sterującą, wówczas osad czynny opada na dno (sedymentacja). Strefa czystej wody tworzy się w górnej części zbiornika (klarowanie).

Odprowadzenie oczyszczonego ścieku

3. ODPROWADZENIE OCZYSZCZONEGO ŚCIEKU - czysta woda zostaje odprowadzona z systemu, a proces oczyszczania ponownie się rozpoczyna.

 

 

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

15 lat gwarancji
Najwyższa jakość - Made in Germany
Certyfikat CE