Sklep internetowy

Zadzwoń 607 401 168

PROMOCJE

Infolinia 607 401 168     608 080 860

Dla 4-8 osób
Przepustowość dobowa 1200 l

12.000 PLN (netto)

Zadzwoń i zapytaj o specjalną ofertę

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 15 - letnia gwarancja na bioreaktor
     ∙ 3 - letnia gwarancja na automatykę

     tylko 4 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody
     procesy oczyszczania w jednym 2-komorowym zbiorniku o dużej pojemności
     japoński kompresor liniowy Nitto
     w pełni zautomatyzowany cyfrowy panel sterujący z wyświetlaczem LCD
     bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu oczyszczalni
     przelew awaryjny na wypadek przerwy w dostawie prądu
     moduł GSM (opcja) - zdalne sterowanie oraz kontrola pracy oczyszczalni
     moduł H (opcja) - sterylizacja i usuwanie bakterii chorobotwórczych promieniami UV
     łatwa, nieskomplikowana obsługa

Bezwonna
     ścieki napływające do komory reaktora są natychmiast napowietrzane poprzez system aeracyjny Klaro, co
       umożliwia uzyskanie bezwonnej i czystej wody, eliminując procesy zagniwania i powstawanie odorów

Energooszczędna
     zużycie energii elektrycznej - 0,12 kWh/d/os.
     osad nadmierny usuwany raz/dwa razy w roku

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane PIA GmbH Aachen Niemcy
     zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
     redukcja fosforu i azotu (moduł P - opcja)
     wypełnienie wymagań nowych przepisów ochrony środowiska dot. redukcji fosforu i azotu w aglomeracjach
     efektywność oczyszczania - 95,9% (BZT5)

Innowacyjny, kompaktowy zbiornik oczyszczalni
     wzmocniona, odporna na działanie wysokich wód gruntowych konstrukcja
     wytrzymały na obciążenia wywołane ruchem pojazdów
     produkowany przy zastosowaniu najbardziej zaawansowanej technologii formowania wtryskowego,
       gwarantującej najwyższą jakość oraz powtarzalność produktu

Przekrój oczyszczalni

 

Dane techniczne Klaro 8
Liczba osób 4-8
Przepustowość 750 l/dobę
Bioreaktor 2-komorowy
mechaniczno-biologiczny SBR
Pojemność całkowita 2,70 m3
Wysokość 1,69 m
Długość 2,08 m
Szerokość 1,56 m
Wysokość wlotu 1,22 m
Wysokość wylotu 1,21 m
Waga 140 kg
Materiał polipropylen
Zużycie energii 0,6 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-3+A2:2013-10
Producent Otto Graf GmbH Niemcy
Gwarancja 15 lat - bioreaktor
3 lata - automatyka
Wyposażenie zestawu

zbiornik oczyszczalni – 2,70 m3
nadbudowa w wersji mini lub maxi
pokrywa teleskopowa
przegroda
zestaw instalacyjny systemu SBR Klaro E Professional
japoński kompresor liniowy Nitto LA 45
dyfuzor drobnopęcherzykowy
cyfrowy panel sterujący z wyświetlaczem LCD
przewody ciśnieniowe kompresora

 

2 1 Klaro

Certyfikat z badań oczyszczalni Klaro
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

Wskaźnik
zanieczyszczeń
Polskie wymagania
dot. redukcji zanieczyszczeń

Efektywność oczyszczania
Klaro

BZT5 40 mg/l 12 mg/l
ChZT 150 mg/l 51 mg/l
Zawiesina ogólna 50 mg/l 20 mg/l
Azot ogólny (Ntot) 30 mg/l 21 mg/l

 

Oczyszczalnia Klaro wyposażona w opcjonalny moduł P do chemicznej redukcji fosforu i azotu spełnia rygorystyczne wymagania nowych przepisów ochrony środowiska dotyczących poziomu redukcji zanieczyszczeń w aglomeracjach - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

3 1 Klaro P

Certyfikat z badań oczyszczalni Klaro +P
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Polskie wymagania dot. redukcji zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód lub do ziemi
dla aglomeracji (RLM)

Efektywność oczyszczania
Klaro+P

poniżej
2000
od 2000
do 9999
od 10000
do 14999
od 15000
do 99999
100000
i powyżej
BZT5 40 mg/l
-
25 mg/l
lub 70-90%
25 mg/l
lub 70-90%
15 mg/l
lub 90%
15 mg/l
lub 90%
10 mg/l
97,3%
ChZT 150 mg/l
-
125 mg/l
lub 75%
125 mg/
lub 75%
125 mg/l
lub 75%
125 mg/l
lub 75%
47 mg/l
94,6%
Zawiesina ogólna 50 mg/l
-
35 mg/l
lub 90%
35 mg/l
lub 90%
35 mg/l
lub 90%
35 mg/l
lub 90%
11 mg/l
96,2%
Azot ogólny (Ntot) - - 15 mg/l
lub 70-80%
15 mg/l
lub 70-80%
10 mg/l
lub 70-80%
-
73,6%
Fosfor
(P
tot)
- - 2 mg/l
lub 80%
2 mg/l
lub 80%
1 mg/l
lub 80%
0,4 mg/l
95%

Sekwencyjny dwukomorowy system SBR (z opcjonalnym modułem P do redukcji fosforu i azotu)

(Zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

Technologia SBR Klaro polega na sekwencyjnym (cyklicznym) oczyszczaniu ścieków osadem czynnym w dwukomorowym zbiorniku oczyszczalni.

 
Oczyszczalnia Klaro
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia Klaro
Sterownik Klaro
Panel sterujący z obudową zewnętrzną

Osad czynny jest to kłaczkowata zawiesina zawierająca mikroorganizmy (m.in. bakterie oraz pierwotniaki), zdolne do redukcji znajdujących się w ściekach zanieczyszczeń. Proces oczyszczania w systemie SBR odbywa się w kilkugodzinnych cyklach.

Ścieki poddawane są m.in intensywnemu napowietrzaniu strumieniem pęcherzyków powietrza wytwarzanych w sposób pneumatyczny wraz z następującym po nim etapem sedymentacji oraz klarowania oczyszczonych ścieków.

Moduł P
Moduł P - redukcja
azotu i fosforu

Oczyszczalnie Klaro SBR firmy Graf mogą być opcjonalnie wyposażone w moduł P do chemicznej redukcji zawartych w ściekach biogenów tj. P (fosfor) i N (azot). Dzięki tej udoskonalonej technologii SBR, jako jedne z nielicznych oczyszczalni dostępnych na polskim rynku, spełniają rygorystyczne wymagania nowych przepisów ochrony środowiska dotyczących poziomu redukcji zanieczyszczeń w aglomeracjach - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Opis procesu oczyszczania systemu Klaro

Faza napełniania

1. FAZA NAPEŁNIANIA - ścieki wypełniają komorę wstępną (procesy sedymentacji i flotacji) po czym przechodzą do reaktora SBR.

Faza intensywnego napowietrzania ścieków

2. FAZA INTENSYWNEGO NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW – zasadnicza faza oczyszczenia ścieku, tlen wspomaga biologiczne oczyszczanie przez mikroorganizmy.

Faza spoczynku

3. FAZA SPOCZYNKU - osad czynny opada na dno komory SBR pozostawiając na górze oczyszczoną wodę.

Faza odpompowania

4. FAZA ODPOMPOWANIA – oczyszczona woda zostaje odpompowana a nadmiar osadu wędruje z powrotem do komory wstępnej.

Roczne zużycie energii elektrycznej na osobę i przykładzie różnego rodzaju systemów biologicznego oczyszczania ścieków

 
wykres graf

 

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

  15 lat gwarancji
Najwyższa jakość - Made in Germany
Certyfikat CE

 

Copyright © 2019 EKODREN - Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Projekt strony: tomaszwronski.pl