Sklep internetowy

Zadzwoń 607 401 168

PROMOCJE

Infolinia 607 401 168     608 080 860

Dla 1-6 osób
Przepustowość dobowa 900 l

Pierwsza w Europie!
Bezprądowa Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków

 

Zadzwoń i zapytaj o specjalną ofertę

 

 

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na bioreaktor
     ∙ 25 - letnia gwarancja na zbiornik
     ∙ tylko 3 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody     
     kompletny biologiczny proces oczyszczania ścieków bez poboru energii
     bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem     
     bezobsługowa

Bezwonna
     cyrkulacja powietrza wytwarzana bezgłośnie naturalnym ciągiem kominowym

Energooszczędna
     zużycie energii elektrycznej - 0,00 kWh/d
     osad nadmierny usuwany raz na dwa lata

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane PIA GmbH Aachen Niemcy oraz Certipro Belgia
     zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
     efektywność oczyszczania - 98,7% (BZT5)

Kompaktowy zbiornik oczyszczalni
     skuteczna separacja osadu w zbiorniku
     filtr na wylocie dodatkowo zabezpiecza przed przedostaniem się cząstek stałych do bioreaktora 

Wymiary oczyszczalni

 

 
Dane techniczne MONOBLOCK 900
Liczba osób 1-6
Przepustowość 900 l/dobę
Bioreaktor złoże biofiltracyjne
Pojemność całkowita 3,50 m3
Wysokość 2,00 m
Długość 2,79 m
Szerokość 1,20 m
Wysokość wlotu 0,68 m
Wysokość wylotu 1,73 m
Waga 384 kg
Materiał polipropylen
Zużycie energii 0,00 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-3+A2:2013-10
Producent BIOROCK Luxemburg
Gwarancja 10 lat - bioreaktor
25 lat - zbiornik
Wyposażenie zestawu zbiornik oczyszczalni – 2,00 m3
bioreaktor - 1,50 m3
pokrywa - 2 szt
nadbudowa zintegrowana zbiornika
filtr
zestaw wentylacji niskiej
zestaw wentylacji wysokiej
 

Certyfikat z badań Biorock

Certyfikat z badań oczyszczalni BIOROCK
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Polskie wymagania
dot. redukcji zanieczyszczeń

Efektywność oczyszczania
BIOROCK

BZT5 40 mg/l 16 mg/l
ChZT 150 mg/l 78 mg/l
Zawiesina ogólna 50 mg/l 12 mg/l

(Zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

Kompletny biologiczny proces oczyszczania ścieków bez poboru energii

Proces oczyszczania nie wymaga energii elektrycznej, co prowadzi do oszczędności kosztów.
Cyrkulacja powietrza jest wytwarzana bezgłośnie, naturalnym ciągiem kominowym.
Brak urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych.

Bioreaktor BIOROCK Media jest niezawodny

Alarm przepełnienia aktywuje się w przypadku konieczności sprawdzenia drożności odpływu.
Oddzielny osadnik wstępny gwarantuje co najmniej roczne okresy pomiędzy usuwaniem osadów, dając dalsze oszczędności kosztów.

Bezobsługowy

W bioreaktorze BIOROCK Media rozwijają się bakterie degradujące zanieczyszczenia, co uniemożliwia jego zamulenie.
BIOROCK Media objęte jest 10-letnią gwarancją.

Proces naturalnego oczyszczania trwa nawet w przypadku zmniejszonego przepływu ścieków przez system

Bioreaktor BIOROCK Media toleruje okresowe (sezonowe) zmiany obciążenia ściekami, nawet przy długich okresach nieobecności - do 6 miesięcy.

Biorock

Opis procesu oczyszczania bezprądowego systemu oczyszczania ścieków BIOROCK

Całkowity proces oczyszczania ścieków systemu BIOROCK jest trójstopniowy.

Ścieki surowe wpływają najpierw do osadnika wstępnego, w którym następuje fizyczna separacja zawiesin oraz wstępne rozbicie związków organicznych (obróbka pierwszego stopnia). Następnie ścieki przepływają do bioreaktora BIOROCK, w którym następuje biodegradacja zanieczyszczeń w warunkach tlenowych (drugi stopień oczyszczania) oraz proces filtracji (trzeci stopień oczyszczania).

Jeżeli jest to konieczne, oczyszczalnia BIOROCK może być zamontowana z istniejącym już osadnikiem wstępnym (szambem).

 

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

                                                                                                           
Certyfikat CE
Copyright © 2019 EKODREN - Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Projekt strony: tomaszwronski.pl