ECOROCK 900

ECOROCK 900

Dla 1-6 osób
Przepustowość dobowa 900 l

Pierwszy w Europie!
Bezprądowy Bioreaktor Oczyszczalni Ścieków


ECOROCK 900 → Zadzwoń i zapytaj o specjalną ofertę

 

Bioreaktor ECOROCK 900:

Niezawodny i bezawaryjny
     ∙ 10 - letnia gwarancja 
     ∙ tylko 3 etapy oczyszczania dla uzyskania czystej wody     
     kompletny biologiczny proces oczyszczania ścieków bez poboru energii
     bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem     
     bezobsługowa

Bezwonny
     cyrkulacja powietrza wytwarzana bezgłośnie naturalnym ciągiem kominowym

Energooszczędny
     zużycie energii elektrycznej - 0,00 kWh/d
     osad nadmierny usuwany raz na rok

Ekologiczny
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane PIA GmbH Aachen Niemcy oraz Certipro Belgia
     zgodny z normą PN EN 12566-6+A2:2013-06
     efektywność oczyszczania - 98,7% (BZT5)

Do zastosowania z kompaktowym zbiornikiem z filtrem
     skuteczna separacja osadu w zbiorniku
     filtr na wylocie dodatkowo zabezpiecza przed przedostaniem się cząstek stałych do bioreaktora 

Dane techniczne ECOROCK 900
Liczba osób 1-6
Przepustowość 900 l/dobę
Bioreaktor złoże biofiltracyjne
Pojemność całkowita 1,50 m3
Wysokość 2,08 m
Długość 1,06 m
Szerokość 1,21 m  
Wysokość wlotu 1,32 m
Wysokość wylotu 0,30 m
Waga 189 kg
Materiał polipropylen
Zużycie energii 0,00 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-6+A2:2013-06
Producent BIOROCK Luxemburg
Gwarancja 10 lat
Wyposażenie zestawu bioreaktor - 1,50 m3
pokrywa
system rur wentylacyjnych

Biorock - szkic

Certyfikat z badań Biorock

Certyfikat z badań oczyszczalni BIOROCK
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Polskie wymagania
dot. redukcji zanieczyszczeń

Efektywność oczyszczania
BIOROCK

BZT5 40 mg/l 16 mg/l
ChZT 150 mg/l 78 mg/l
Zawiesina ogólna 50 mg/l 12 mg/l

(Zgodne z normą PN EN 12566-6+A2:2013-06)

Kompletny biologiczny proces oczyszczania ścieków bez poboru energii

Jeżeli jest to konieczne, oczyszczalnia BIOROCK może być zamontowana z istniejącym już osadnikiem wstępnym (szambem).

Proces oczyszczania nie wymaga energii elektrycznej, co prowadzi do oszczędności kosztów.
Cyrkulacja powietrza jest wytwarzana bezgłośnie, naturalnym ciągiem kominowym.
Brak urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych.

Bioreaktor BIOROCK Media jest niezawodny

Alarm przepełnienia aktywuje się w przypadku konieczności sprawdzenia drożności odpływu.
Oddzielny osadnik wstępny gwarantuje co najmniej roczne okresy pomiędzy usuwaniem osadów, dając dalsze oszczędności kosztów.

Bezobsługowy

W bioreaktorze BIOROCK Media rozwijają się bakterie degradujące zanieczyszczenia, co uniemożliwia jego zamulenie.
BIOROCK Media objęte jest 10-letnią gwarancją.

Proces naturalnego oczyszczania trwa nawet w przypadku zmniejszonego przepływu ścieków przez system

Bioreaktor BIOROCK Media toleruje okresowe (sezonowe) zmiany obciążenia ściekami, nawet przy długich okresach nieobecności - do 6 miesięcy.

Zestaw

Opis procesu oczyszczania bezprądowego systemu oczyszczania ścieków BIOROCK

Całkowity proces oczyszczania ścieków systemu BIOROCK jest trójstopniowy.

Ścieki surowe wpływają najpierw do osadnika wstępnego, w którym następuje fizyczna separacja zawiesin oraz wstępne rozbicie związków organicznych (obróbka pierwszego stopnia). Następnie ścieki przepływają do bioreaktora BIOROCK, w którym następuje biodegradacja zanieczyszczeń w warunkach tlenowych (drugi stopień oczyszczania) oraz proces filtracji (trzeci stopień oczyszczania).

 

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego

                                                                                                           
Certyfikat CE