AT 10

AT 10

Dla 3-8 osób
Przepustowość dobowa 1.200 l 

 

AT 10 10.900 zł netto → Zapytaj o specjalną ofertę

 

 

 

 

Oczyszczalnia biologiczna AT 10:

Niezawodna i bezawaryjna
     ∙ 10 - letnia gwarancja na bioreaktor
     ∙ 2 - letnia gwarancja na automatykę

     technologia oczyszczania VFL oparta na stale aktywnym i zmodyfikowanym procesie osadu czynnego
     kompresor membranowy z obudową zewnętrzną
     sekwencyjny programator czasowy ustawiany manualnie, indywidualnie do potrzeb użytkownika
     ∙ bez urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod napięciem we wnętrzu oczyszczalni
     łatwa, nieskomplikowana obsługa

Bezwonna
     technologia równomiernego napowietrzania ścieków zapobiegająca zagniwaniu i powstawaniu odorów
     cykliczna recyrkulacja osadu
     filtr wlotowy mechanicznie rozdrabniający ścieki

Energooszczędna
     zużycie energii elektrycznej - 1 kWh/d
     osad nadmierny usuwany raz w roku

Ekologiczna
     Certyfikat CE - laboratorium notyfikowane PIA GmbH Aachen Niemcy
     zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwe uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
     ∙ redukcja fosforu i azotu (moduł P - opcja)
     ∙ wypełnienie wymagań nowych przepisów ochrony środowiska dot. redukcji fosforu i azotu w aglomeracjach
     efektywność oczyszczania - 98,2% (BZT5)

Kompaktowy zbiornik oczyszczalni
     6-komorowy, pionowy o mocnej konstrukcji 

Dane techniczne AT 10
Liczba osób 3-8
Przepustowość 1.200 l/dobę
Bioreaktor 6-komorowy
mechaniczno-biologiczny VFL
Pojemność całkowita 2,95 m3
Wysokość 2,00 m
Szerokość 1,75 m
Wysokość wlotu 1,50 m
Wysokość wylotu 1,25 m
Waga 235 kg
Materiał polipropylen
Zużycie energii 1 kWh/d
Certyfikat CE
Norma PN EN 12566-3+A2:2013-10
Producent August
Gwarancja 10 lat - bioreaktor
2 lata - automatyka
Wyposażenie zestawu zbiornik oczyszczalni – 2,95 m3
pokrywa zbiornika (Ø 1,85m)
kompresor membranowy
pięciozaworowy dystrybutor powietrza
dyfuzor drobnopęcherzykowy
programator sekwencyjny
zewnętrzna obudowa kompresora
przewody ciśnieniowe kompresora
August AT 10

Certyfikat z badań oczyszczalni August AT

Certyfikat z badań oczyszczalni AT VFL
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

Wskaźnik
zanieczyszczeń
Polskie wymagania
dot. redukcji zanieczyszczeń

Efektywność oczyszczania
AT

BZT5 40 mg/l 7 mg/l
ChZT 150 mg/l 45 mg/l
Zawiesina ogólna 50 mg/l 12 mg/l
Azot ogólny (Ntot) 30 mg/l 5,6 mg/l
Fosfor (Ptot) 5 mg/l 0,6 mg/l

 

Oczyszczalnia AT wyposażona w opcjonalny moduł P do chemicznej redukcji fosforu i azotu spełnia rygorystyczne wymagania nowych przepisów ochrony środowiska dotyczących poziomu redukcji zanieczyszczeń w aglomeracjach - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Klaro+P

Certyfikat z badań oczyszczalni AT +P
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Polskie wymagania dot. redukcji zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód lub do ziemi
dla aglomeracji (RLM)

Efektywność oczyszczania
AT+P

poniżej
2000
od 2000
do 9999
od 10000
do 14999
od 15000
do 99999
100000
i powyżej
BZT5 40 mg/l
-
25 mg/l
lub 70-90%
25 mg/l
lub 70-90%
15 mg/l
lub 90%
15 mg/l
lub 90%
5 mg/l
98,7%
ChZT 150 mg/l
-
125 mg/l
lub 75%
125 mg/l
lub 75%
125 mg/l
lub 75%
125 mg/l
lub 75%
36 mg/l
95,8%
Zawiesina ogólna 50 mg/l
-
35 mg/l
lub 90%
35 mg/l
lub 90%
35 mg/l
lub 90%
35 mg/l
lub 90%
9 mg/l
97,9%
Azot ogólny (Ntot) - - 15 mg/l
lub 70-80%
15 mg/l
lub 70-80%
10 mg/l
lub 70-80%
10,5 mg/l
85,2%
Fosfor
(P
tot)
- - 2 mg/l
lub 80%
2 mg/l
lub 80%
1 mg/l
lub 80%
0,3 mg/l
97,1%

Nowatorska technologia VFL (z opcjonalnym modułem P do redukcji fosforu i azotu)

(Zgodne z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 - możliwość dofinansowania z NFOŚiGW)

Opatentowana technologia oczyszczania VFL (Vertical Flow Labyrinth) zastosowana w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków AT oparta jest na stale aktywnym i zmodyfikowanym procesie osadu czynnego.

 
Oczyszczalnia August AT VFL
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia AT
Kompresor i programator

Reaktor biologiczny składa się z komory beztlenowej, komory napowietrzania, komory klarowania końcowego oraz zintegrowanej komory retencyjnej.

Komory są połączone za pomocą przewodów obiegu wewnętrznego i recyrkulacji między poszczególnymi strefami tworząc optymalnie funkcjonalny integralny system.

Komora beztlenowa jest podzielona ścianami na strefy i tworzy pionowy labirynt „Vertical Flow Labirynth“ (VFL). Przegrody tworzą w komorze beztlenowej (anaerobowej) 12 stref, które znacząco poprawiają efektywność procesu oczyszczania ścieków.

Za właściwe napowietrzenie osadu czynnego w komorze napowietrzania są odpowiedzialne dyfuzory drobnopęcherzykowe. Optymalnie rozmieszczony układ rozprowadzania powietrza w systemie AT pozwala na wymieszanie oraz recyrkulację osadu czynnego. Działanie indywidualnych podzespołów tj. pomp mamutowych oraz dyfuzorów jest kontrolowane przez jednostkę sterującą.

Zbiornik oczyszczalni ścieków jest wykonany w całości z tworzywa sztucznego (polipropylenu) i dostarczany jako kompaktowy system z pokrywą.

Oczyszczalnie AT mogą być opcjonalnie wyposażone w moduł P do chemicznej redukcji zawartych w ściekach biogenów tj. P (fosfor) i N (azot). Dzięki technologii VFL, jako jedne z nielicznych oczyszczalni dostępnych na polskim rynku, spełniają rygorystyczne wymagania nowych przepisów ochrony środowiska dotyczących poziomu redukcji zanieczyszczeń w aglomeracjach - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Opis procesu oczyszczania systemu AT

Proces oczyszczania ścieków odbywa się w jednym zbiorniku. Ścieki wpływają (1) do oczyszczalni poprzez filtr (2), służący do zatrzymania drobnych elementów wprowadzanych do systemu.

Następnie ścieki trafiają do strefy fermentacji (3), mieszają się z osadem czynnym i przepływają do strefy denitryfikacji (4), gdzie zachodzi proces beztlenowego oczyszczania.

Ze strefy denitryfikacji (4) ścieki trafiają do strefy aeracji (5), gdzie przy zastosowaniu jednego lub kilku dyfuzorów (6) zainstalowanych w dolnej części strefy są intensywnie napowietrzane. Właściwą dystrybucję powietrza umożliwia kompresor (9) zamontowany w studzience sterowniczej.

W strefie aeracji zachodzi również proces nitryfikacji.

Ze strefy aeracji (5) oczyszczony już ściek trafia do osadnika wtórnego (7) w celu ostatecznej separacji osadu czynnego. Czysta woda zostaje odprowadzona z systemu, a pozostały osad zawracany jest do strefy denitryfikacji (4) i aeracji (5).

 

1. Wlot
2.  Oczyszczanie mechaniczne (filtr)
3.  Strefa fermentacji anaerobowej
4 . Strefa denitryfikacji
5 . Strefa aeracji
6.  Dyfuzor
7 . Strefa wtórnego osadnika
8 . System podziału powietrza
9 . Kompresor
10 . Dystrybutor powietrza
11 . Podział przepływu wody
12 . Wylot

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków jest odprowadzenie oczyszczonej wody do jednego z odbiorników :

  • drenażu rozsączającego
  • tuneli rozsączających
  • skrzynek rozsączających
  • studni chłonnych
  • rowu lub cieku wodnego
Proces oczyszczania systemu VFL August AT

10 lat gwarancji
August IR KO
Certyfikat CE