Certyfikaty

Nasze certyfikaty

Wszystkie oferowane przez naszą firmę urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej przepisami, są oznakowane znakiem CE lub posiadają aprobatę techniczną.
Ocena zgodności z normą, właściwości użytkowych urządzeń oraz wstępne badania typu zostały przeprowadzone w wiodących w Europie Laboratoriach Notyfikowanych - PIA GmbH Niemcy, TSUS Bratysława Słowacja oraz Instytucie Techniki Budowlanej.

Dodatkowo przydomowe oczyszczalnie spełniają wymagania "Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego" dotyczące efektywności oczyszczania zarówno w aglomeracji jak i poza aglomeracją.

Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) zgodna z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, znak CE:
      •  oczyszczalnie Klaro
      •  oczyszczalnie one2clean
      •  oczyszczalnie AT
      •  oczyszczalnie ATC-P

Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) zgodna z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006, znak CE:
      •  osadniki gnilne Graf
      •  osadniki gnilne Gama Plastic

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej:
      •  Tunele rozsączające Graf
      •  Skrzynki rozsączające Graf


Certyfikat z badań typu oczyszczalni

Jako jedni z nielicznych udostępniamy naszym Klientom certyfikaty ze wstępnych badań typu oczyszczalni.
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) sporządzona przez producenta oczyszczalni nie jest gwarancją jakości produktu.
Jedyny wiarygodny dokument potwierdzający właściwości użytkowe oczyszczalni, to certyfikat z badań przeprowadzonych przez laboratorium notyfikowane, zawierający m.in. takie informacje jak:
      •  efektywność oczyszczania   
      •  zużycie energii
      •  wytrzymałość konstrukcji
      •  wodoszczelność

PAMIĘTAJ!
Przed zakupem przydomowej oczyszczalni ścieków zawsze wymagaj od sprzedawcy przedstawienia certyfikatu z badań oczyszczalni, wystawionego przez Laboratorium Notyfikowane.


 

one2clean

Certyfikat z badań oczyszczalni one2clean
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

Klaro

Certyfikat z badań oczyszczalni Klaro
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

Klaro +P

Certyfikat z badań oczyszczalni Klaro +P
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

AT +P

Certyfikat z badań oczyszczalni AT +P
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

AT

Certyfikat z badań oczyszczalni AT VFL
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

ATC-P

Certyfikat z badań oczyszczalni ATC-P
- laboratorium notyfikowane TSUS Bratysława Słowacja

 

AT

Certyfikat potwierdzający prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni AT VFL
w przypadku 6 miesięcznej przerwy w dopływie ścieków

 

ISO AUGUST

Certyfikat dla systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

 

BIOROCK

Certyfikat z badań oczyszczalni Biorock
- laboratorium notyfikowane PIA GmbH Niemcy

 

ISO Biorock

Certyfikat dla systemu zarządzania Biorock wg ISO 9001:2008